testimonies

Rosemarie (mother of 9 children)

 

My husband’s salary is barely enough to meet our daily needs, that is why we were so happy when we became part of Alay Pag-asa’s program and sponsored the pre-school studies of our daughter.  If without the intervention of Alay Pag-asa, my daughter could have not attended preschool.   I also received many blessings from the organization such as the free parenting seminars where both my husband and I have learned so much from. Our daughter was also able to go on field trips and educational tours. She was also provided with nutritious food during the feeding activity. I am also glad that my daughter learned so much from school. Having been appointed as a Community Leader I was able to participate in various seminars where I learned about God’s word and spiritual nurture, both of which I had no prior idea of.

 

(Nakasali din kami sa mga  libreng seminar para sa mga magulang. Marami kaming natutuhan sa bawat seminar.  Ako rin po ay nagpapasalamat dahil nabigyan ako ng pagkakataong maging isang Community Leader ng Alay pag-asa. Dito ay nagkakaroon kami ng seminar sa ibat-ibang lugar at dito naming ang spiritual na kaalaman, pag-unawa sa salita ng Diyos na dati’y wala akong alam patungkol sa Bibliya.)

 

 

Annabelle

 

I am the mother of Mary Anne. Ever since my daughter was enrolled in Alay Pag-asa’s preschool program I have witnessed how she progressed.  She is now able to identify shapes and colors, count numbers, and write. She has also learned how to mingle with other children and most importantly, she now prays before and after every meal. In addition, she now has the ability to cope with various situations. She now has more confidence in herself. She also knows how to dress and eat by herself. She has become courteous too, especially when talking to older people. Thank you very much for your patience in teaching my daughter. May the Lord bless you and your family in return. 

 

(Ako ang ina ni Mary Anne. Sa kanyang pag-aaral sa Alay Pag-asa natuto po siya ng iba’t-ibang kulay, hugis at ang pagbibilang mula isa hanggang sampu. Bukod po doon natutunan po niyang sumulat ng abakada kahit na po medyo hirap pa rin siyang magsulat nito. Natutunan rin niyang makihalubilo sa kapwa niya bata at ang importante ay marunong na po siyang magdasal bago at pagkatapos niyang kumain; marunong na din siyang pagsabihan at lahat ng bagay ay kaya na niyang bagayan. Nagkaroon na din po siya ng kumpyansa sa sarili; kaya na nyang magbihis mag-isa at kumaing mag-isa. Marunong na po siyang gumamit ng po at opo. Maraming salamat po sa pagtitiyaga ninyong pagturo sa aking anak. Ibinabalik ko po sa inyo ang walang patid na pasaalamat at ang gabay at grasya ng Poong Maykapal at more blessings po sa inyo at sa inyong pamilya.)

 

 

Rose

 

I am now enrolled in the Alternative Learning System (ALS) and doing home-study together with my other older child and since he was not able to finish his studies as well.  We learned a lot from the modules and I attend the classroom sessions whenever I can especially during exams.)

 

(Sa ngayon po ay nakapag-enrol ako sa ALS at kasalukuyang nagho-home study. Nabigyan ako dito ng pagkakataong makapag-aral uli kasabay ng aking isang anak na natigil sa pag-aaral. Natuto rin kami dito sa pamamagitan ng modyuls. Pag may libre akong oras ay pumapasok ako lalo na pag may exam.)